Medierea este cea mai potrivita modalitate de solutionare a disputelor. Alege sa economisesti timp si bani !

 

Consiliul de mediere

BIORU DE MEDIATOR DRAGOS LARISA RAMONA

 

– Autorizat in baza Hotararii nr. 4137/2013 emisa de CONSILIUL DE MEDIERE. Legislatie in domeniul Medierii!

Medierea a fost reglementata in Romania in anul 2006 prin Legea 192.

Detalii suplimentare puteti gasi aici.

 

 

informatii mediere Trebuie sa stiti ca:

Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de Legea nr. 192 / 2006.

 

Ce reprezinta medierea:

Medierea este o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila , cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate. Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

 

Birou demediator Dragos LarisaMediatorii:

Poate fi mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are studii superioare;

- are o vechime in munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

- este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;

- se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;

- a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;

- a fost autorizata ca mediator, in conditiile legii. Mediatorii autorizati sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I. Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa il puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

 

Unde se desfasora medierea:

Partile aflate in conflict se prezinta impreuna la mediator. in cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.

 

Onorariul mediatorului :

Lega prevede ca, daca nu s-a convenit altfel, sumele cu titlu de onorariu vor fi suportate de catre parti in mod egal.

Desfasurarea medierii :

Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere.

Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.

Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. in cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.

Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul.

 

SEDINTE DE INFORMARE GRATUITA

Biroul de Mediator Dragos Larisa Ramona acorda servicii de informare gratuita in ceea ce priveste obligativitatea procedurii de mediere in cauzele civile si penale precum si avantajele acestei alternative de rezolvare a conflictelor.